Systém hodnocení turnaje

informovanost předem 2 body
 ½média(odkaz na turnaj v médiích)
 ¼propozice(odeslané webmasterovi ano/ne)
 ¾propozice týden předem(odeslané webmasterovi ano/ne)
 ½propozice 2 týdny předem(odeslané webmasterovi ano/ne)
informovanost na místě 1 bod
 ¼nástěnka(ano/ne)
 ¼informace o odpovědných osobách(manažer, rozh., handicapper ano/ne)
 ½herní systém(dostatečně vysvětlený účastníkům)
kurty 2 body
 ¼splněný počet(Lc=1, Cl=2, FCs=3, GS=4, ExCs=4 ano/ne)
 ¼větší počet(ano/ne)
 ½výška trávy()
 ½rovnost terénu()
 ½schéma kurtu(zdali je kurt postaven podle pravidel)
ceny 1 bod
 ½diplomy
 ½ceny
formální záležitosti 1 bod
 ½zahájení turnaje(formální zahájení)
 ½ukončení turnaje(formální ukončení)
plynulost 1½ bodu
 ½kontumace a plynulost(celková plynulost turnaje, absence prostojů)
 ½dodržení začátku turnaje()
 ½dodržení časového plánu dle info na místě(ano/ne)
ostatní 1½ bodu
 ½kultura turnaje(spokojenost účastníků s organizací)
 1individuální hodnocení delegáta
© 2004 Asociace českomoravského kroketu email