Pravidla Golf kroketu 2013


PRAVIDLO 1 - NÁSTIN HRY


(a) Hra je hrána údery holí do koule. Hru hrají buď coby deblovou čtyři hráči, anebo jako singlovou dva hráči. V deblech hraje jedna strana dvou hráčů modrou a černou koulí (nebo zelenou a hnědou) a druhá strana červenou a žlutou (nebo růžovou a bílou) a to tak, že každý hráč hraje pouze s jednou barvou. V singlech hraje každý hráč oběma koulemi své strany.

Komentář k Pravidlu 1(a): Hra může být také hrána společensky tak, že jednu stranu tvoří dva hráči, z nichž každý hraje jednou koulí, a druhou stranu představuje jediný hráč hrající oběma koulemi své strany. V tomto případě platí deblová pravidla pro obě strany.

(b) Pro obě strany je cílem hry dosáhnout, aby libovolná koule strany projela brankami ve stanoveném pořadí. Bod si započítá strana, jejíž koule jako první projede brankou v pořadí podle Pravidla 7.

(c) Zápas je utkání na 1, 2, nebo 3 vítězné hry skládající se ze 7, 13, nebo 19 bodů. Každá hra končí, jakmile jedna strana (vítězná) dosáhne většiny bodů příslušné hry. Mohou být také použity alternativní způsoby zakončení, jako je hra do chvíle, než jedna strana získá dvoubodovou převahu, nebo časové limity. Pokud hráči opustí kurt, nebo na něm začnou hrát další hru, a současně mezi nimi panuje shoda ohledně toho, která strana vyhrála, potom hra skončila tímto dohodnutým výsledkem. Zápas skončí, jakmile jedna strana vyhraje příslušný počet her.

Komentář k Pravidlu 1(c):
(i) Mohou být také hrány zápasy skládající se ze 2 her, jež končí se skóre 2-0, nebo 1-1.
(ii) Hraje-li se na získání dvoubodové převahy, pak - v závislosti na hrané hře - jestliže první hráč, který dosáhne 4, 7, nebo 10 bodů, nevede alespoň o 2 body, pak hra pokračuje, obvykle nejvýše dalších 6 branek, nebo dokud jeden z hráčů nezíská dvoubodovou převahu, podle toho, co nastane dříve.
(iii) Pokud se používají časové limity, hra může skončit ve chvíli, kdy vyprší čas, nebo poté, co je odehráno po jednom tahu s každou koulí, nebo poté co je projeta další branka, nebo jiným způsobem, ale metoda, která se použije, musí být jasně stanovena před zahájením hry. Výsledek úderu hraného před vypršením času je platnou součástí hry. Ať už se použije jakákoli metoda ukončení hry, manažer může umožnit prodloužení hry o 1 branku, jestliže ve chvíli, kdy je hra zastavena, je skóre nerozhodné.

(d) Branky jsou projížděny v pořadí zobrazeném na Diagramu 1. V 7bodové hře je hráno prvních 6 branek a sedmý bod se získává opětovným průjezdem branky 1. Ve 13bodové hře je hráno prvních 12 branek a třináctý bod se získává opětovným průjezdem branky 3. V 19bodové hře je hráno prvních 12 branek, poté jsou branky 3, 4, 1, 2, 11 a 12 hrány znovu jako branky 13 až 18. Devatenáctý bod je dosažen opětovným průjezdem branky 3.

(e) Koule jsou hrány v pořadí modrá, červená, černá a žlutá. Jestliže se používají sekundární barvy, je pořadí zelená, růžová, hnědá a bílá. Koule následující v pořadí po poslední odehrané kouli se nazývá strikerova koule a vlastník této koule striker.

Komentář k Pravidlu 1(e): Toto pravidlo určuje pořadí, v jakém by koule měly být hrány. Viz Pravidlo 11 pro situaci, kdy se pořadí přeruší, a jak se určí pořadí nové.

(f) Každá strana si může započítat pouze tu branku, která je v danou chvíli brankou v pořadí. Poté, co si tuto branku započítala libovolná koule, strana si smí započítat pouze další branku v pořadí. Žádný bod není započítán za branky projeté mimo pořadí vyjma situace, kdy hráči opustili kurt ve shodě, že hra skončila. Pokud je před koncem hry zjištěno, že jednu, nebo více branek mimo pořadí se pokoušely projet obě strany a tato, nebo tyto branky byly také mimo pořadí projety, určí se poslední správně projetá branka a hra pokračuje po losu. Vítěz losu hraje jako první libovolnou koulí a poražený určí, ze kterého trestného bodu D, nebo E na Diagramu 3 budou všechny čtyři koule zahrány.

(g) Poté, co je započítána branka a všechny koule se přestaly pohybovat, jsou koule hrány z míst, která zaujímají, s výjimkou koulí, u nichž bylo určeno, že mají být hrány z trestné pozice.

(h) Na kurtu mohou být hrány paralelně dvě hry, obvykle za použití odlišně zbarvených koulí nebo koulí s pruhem. Pokud k tomu dojde, měli by si být všichni hráči vědomi druhé hry a pokusit se vyhnout střetům. Koule z jiné hry mohou být markovány se souhlasem účastníků této hry. Interference mezi koulemi z různých her jsou řešeny podle Pravidla 9.

Komentář k Pravidlu 1(h): Pokud se mají použít další barvy, mělo by být před zahájením hry určeno jejich pořadí. Pokud se dvě hry na témže kurtu blíží ke stejnému místu na kurtu, může být dána přednost hře, která začala dříve nebo hře, která se k danému místu dostala dříve, ale patřičný ohled by měl být věnován té hře, která nejméně pravděpodobně způsobí zdržení. Ideálně by neměly být používány časové limity tam, kde se na jednom kurtu hrají paralelně dvě hry.

DIAGRAM 1


© 2004 Asociace českomoravského kroketu email