Pravidla Golf kroketu 2013


předmluvaV roce 2013 se rozhodla WCF vydat novou edici golf kroketových pravidel, která je obohacena hlavně přidanými komentáři, které ulehčují výklad různých částí pravidel, snahou příjmout u některých pravidel stejný přístup jako v pravidlech asociačního kroketu a také zapracováním starších ORGCR rozhodnutí.

Bohužel i přesto se tato edice nevyvarovala nedostatků, které musely být následně korigovány dalšími ORGCR rozhodnutími, na které by hráči měli také brát zřetel.

Zvláštní poděkování za překlad patří Tomáši Vtrnému. Za další konzultace a korekce patří dík také Janu Královi a Radce Bonackové.

Otakar Stankuš, AČMK, duben 2015

© 2004 Asociace českomoravského kroketu email